https://goo.gl/maps/bfieEDbHaKNMg23V6
loading

مقالات

پنج شنبه 17 خرداد 97

انواع هارد و نحوه کارکرد آن

آشنایی با بازیابی اطلاعات و نحوه کارکرد هارد

ادامه
پنج شنبه 17 خرداد 97

مشکلات هارد

مشکلاتی که ممکن است با آن روبرو شوید و نمونه های از توانایی های خانه هارد یزد

ادامه
شنبه 02 تیر 97

تعمیر هارد وسترن

تعمیر هارد وسترن دیجیتال

ادامه
شنبه 02 تیر 97

کپی نشدن اطلاعات هارد دیسک

مواردی از کپی نشدن اطلاعات هارد دیسک

ادامه
شنبه 09 تیر 97

تاریخچه هارد وسترن دیجیتال

خلاصه ای از تاریخچه شرکت وسترن دیجیتال

ادامه
شنبه 30 تیر 97
ﺳﻪ شنبه 02 مرداد 97